MISON®He30 - Beskyttelsesgass

Anvendelse

MISON®He30er en beskyttelsesgass utviklet for TIG-sveising og MIG-sveising av aluminium. I tillegg er også MISON®He30 en svært god allround gass for TIG-sveising av andre materialer.
EN ISO 14175-Z-ArHe+NO-30/0,03. Motsvarer - Gruppe:I3
MISON®He30 inngår i produktfamilien MISON® Beskyttelsesgasser som er utviklet for å redusere skadelig ozondannelse ved sveising.

Egenskaper:

  • MISON®He30 er en ikke helseskadelig gassblanding, men den kan fortrenge luft slik at det i lukkede eller dårlig ventilerte rom kan oppstå kvelningsfare.
  • Flaskene leveres i størrelser på 50 liter og i pakker #12 x 50 liter.
  • Innholdet utgjør 10 og 12 nm³.
  • Trykk 200 Bar ved 15°C.
  • Ventiltilslutningen er W 24.32 x 1/14"H utv.
  • Flasken er svart med lys grønn skulder.
  • 001 green black
 
MISON® er AGA ABs registrerte varemerke. Denne informasjonen er hentet fra AGA sine nettsider.

 


Forbehold: Alt ovenfor av standarder, retningslinjer mm. er gitt med basis av alminnelig kjente tekniske håndbøker, allmenn informasjon, og etter beste overbevisning og i god tro, og uten ansvar for mulige feil.