MISON®N2 - Beskyttelsesgass

Anvendelse

Manuell og mekanisert TIG-sveising av høylegerte stål som duplex, hel austenittiske og super austenittiske. Nitrogen forbedrer korrosjonsegenskapene og mekaniske egenskaper. Spesielt viktig når det sveises uten tilsetningsmateriale. Heliumtilsetning gir ekstra flyt og bedre innsmeltning. MISON®N2 reduserer ozondannelsen og forbedrer sveisemiljøet.
EN ISO 14175-Z-ArHeN+NO-30/1,8/0,03. Motsvarer - Gruppe:I3
MISON®N2 inngår i produktfamilien MISON® Beskyttelsesgasser som er utviklet for å redusere skadelig ozondannelse ved sveising.

Egenskaper:

  • Sammensetning: 60% argon, 30% helium, 2% nitrogen, tilsatt <0,03% nitrogenmonoksid.
  • Det er en ikke helsekadelig gassblanding, men kan fortrenge luft slik at det i lukkede eller dårlig ventilerte rom kan oppstå kvelningsfare.
  • Flaskene leveres i størrelser på 50 liter og i pakker #12
  • Innholdet utgjør 10 og 12 nm³.
  • Trykk 200 Bar ved 15°C.
  • Ventiltilslutningen er W 24.32 x 1/14"H utv.
  • Flasken er svart med lys grønn skulder.
  • 001 green black
 
MISON® er AGA ABs registrerte varemerke. Denne informasjonen er hentet fra AGA sine nettsider.

Forbehold: Alt ovenfor av standarder, retningslinjer mm. er gitt med basis av alminnelig kjente tekniske håndbøker, allmenn informasjon, og etter beste overbevisning og i god tro, og uten ansvar for mulige feil.