Viktige telefon nummer:

110

112

113

LegevaktKryssreferansetabell for noen Damp lampefabrikater. 

 

CMH G8.5
Type sokkel: G8,5      
Lampetype: Damplampe
  GE Osram Philips Sylvania
Watt Betegnelse Betegnelse Betegnelse Betegnelse
20 CMH20/TC/UVC/U/ HCI-TC20/WDL CDM-TC 20 CMI-TC20/WDL
35 CMH35/TC/UVC/U/ HCI-TC35/WDL CDM-TC 35 CMI-TC35/WDL
70 CMH70/TC/UVC/U/ HCI-TC70/WDL CDM-TC 70 CMI-TC70/WDL
CMH G12
Type sokkel: G12      
Lampetype: Damplampe   
  GE Osram Philips Sylvania
Watt Betegnelse Betegnelse Betegnelse Betegnelse
35 CMH35/T/UVC/U/ HCI-T 35/WDL CDM-T 35 CMI-T 35/WDL
70 CMH70/T/UVC/U/ HCI-T 70/WDL CDM-T 70 CMI-T 70/WDL
150 CMH150/T/UVC/ HCI-T 150/WDL CDM-T 150/ CMI-T 150/WDL
CMH Rx7s
Type sokkel: Rx7s      
Lampetype: Damplampe   
  GE Osram Philips Sylvania
Watt Betegnelse Betegnelse Betegnelse Betegnelse
70 CMH70/TD/UVC HCI-TS 70/WDL CDM-TD 70 CMI-TD 70/WDL
150 CMH150/TD/UVC HCI-T 150/WDL CDM-TD 150 CMI-TD 150/WDL
CMHpar20 E27
Type sokkel: E27 / PAR20      
Lampetype: Damplampe   
  GE Osram Philips Sylvania
Watt Betegnelse Betegnelse Betegnelse Betegnelse
20 CMH20/PAR20/UVC/ 830/SP -   -
20 CMH20/PAR20/UVC/ 830/FL -   -
35 CMH35/PAR20/UVC/ 830/SP HCI-PAR20 35W/830/SP CDM-R 35W/PAR20/L10D -
35 CMH35/PAR20/UVC/ 830/FL HCI-PAR20 35W/830/FL CDM-R 35W/PAR20/L30D -
CMHpar30 E27
Type sokkel: E27 / PAR30      
Lampetype: Damplampe   
  GE Osram Philips Sylvania
Watt Betegnelse Betegnelse Betegnelse Betegnelse
20 CMH20/PAR30/UVC/ 830/SP -   -
20 CMH20/PAR30/UVC/ 830/FL -   -
35 CMH35/PAR30/UVC/ 830/SP HCI-PAR30 35W/830/SP CDM-R 35W/PAR30/L10D -
35 CMH35/PAR30/UVC/ 830/FL HCI-PAR30 35W/830/FL CDM-R 35W/PAR30/L30D -
70 CMH70/PAR30/UVC/ 830/SP - CDM-R 70W/PAR30/L10D -
70 CMH70/PAR30/UVC/ 830/FL - CDM-R 70W/PAR30/L30D -
LU tubularcleare_E27
Type sokkel: E27       
Lampetype: Høytrykk Natrium Damplampe   
  GE Osram Philips Sylvania
Watt Betegnelse Betegnelse Betegnelse Betegnelse
50 LU50/85/XO/T/27 NAV-T 50W SUPER 4Y MASTER SON-T PIA PLUS 50W  SHP TS 50W
70 LU70/90/XO/T/27 NAV-T 70W SUPER4Y MASTER SON-T PIA PLUS 70W  SHP TS 70W
LU tubularcleare_E40
Type sokkel: E40      
Lameptype: Høytrykk Natrium Damp lampe   
  GE Osram Philips Sylvania
Watt Betegnelse Betegnelse Betegnelse Betegnelse
100 LU100/100/XO/T/40 NAV-T 100W SUPER 4Y MASTER SON-T PIA PLUS 100W SHP TS 100W
150 LU150/150/XO/T/40 NAV-T 150W SUPER 4Y MASTER SON-T PIA PLUS 150W SHP TS 150W
250 LU250/XO/T/40 NAV-T 250W SUPER 4Y MASTER SON-T PIA PLUS 250W SHP TS 250W
400 LU400/XO/T/40 NAV-T 400W SUPER 4Y MASTER SON-T PIA PLUS 400W SHP TS 400W
600 LU600/XO/T/40 NAV-T 600W SUPER 4Y MASTER SON-T PIA PLUS 600W SHP TS 600W
LU xoellipticaldiffuse_E40
Type sokkel: E40      
Lampetype: Høytrykk Natrium Damp lampe   
  GE Osram Philips Sylvania
Watt Betegnelse Betegnelse Betegnelse Betegnelse
100 LU100/100/XO/D/40 NAV-E 100W SUPER 4Y MASTER SON PIA PLUS 100W SHP S 100W TWINARC
150 LU150/150/XO/D/40 NAV-E 150W SUPER 4Y MASTER SON PIA PLUS 150W SHP S 150W TWINARC
250 LU250/XO/D/40 NAV-E 250W SUPER 4Y MASTER SON PIA PLUS 250W SHP S 250W TWINARC
400 LU400/XO/D/40 NAV-E 400W SUPER 4Y MASTER SON PIA PLUS 400W SHP S 400W TWINARC
ML mixedlight_E27_E40
Sokkel: E27 eller E40      
Lampetype: Kvikksølv blandingslys lampe    
  GE Osram Philips Sylvania
Watt Betegnelse Betegnelse Betegnelse Betegnelse
160 ML 160/230-240V E27 HWL 160 235V ML 160W E27 235/245V HSB-BW 160W 230V E27
250 ML 250/230-240V E40 HWL 250 235V - HSB-BW 250W 240V E40
250 ML 250/240-250V E40 HWL 250 240V ML 250W E40 225/235V HSB-BW 250W 240V E40
500 ML 500/230-240 E40 HWL 500 235V ML 500W E40 225/235 HSB-BW 500W 240V E40
H MercuryStandard_E27_E40
Sokkel: E27 eller E40      
Lampetype: Kvikksølv damp lampe   
  GE Osram Philips Sylvania
Watt Betegnelse Betegnelse Betegnelse Betegnelse
50 H50/27 HQL 50 HPL-N 50W HSL-BW 50W E27
80 H80/27 HQL 80 HPL-N 80W HSL-BW 80W E27
125 H125/27 HQL 125 HPL-N 125W HSL-BW 125W E27
250 H250/40 HQL 250 HPL-N 250W HSL-BW 250W E40
400 H400/40 HQL 400 HPL-N 400W HSL-BW 400W E40

Forbehold: Denne tabellen inneholder ikke nødvendigvis alle lampene disse leverandørene leverer. Listen er bare ment å være en hjelp i jungelen av fabrikater og typebetegnelser.
Uten ansvar for mulige feil og intet ansvar for mulige følgeskader ol... Konsulter leverandør ved tvil, ikke minst der det kan / er fare for liv, helse, brann o.a...


Infoklikk.no

Hjelper deg med å finne ressurser.

Dagens dato:

Infoklikk.no kan ikke på noen måte gjøres ansvarlig for innholdet på eksterne nettsteder som er linket på eller til Infoklikk.no sine sider. / Infoklikk.no - can not be held responsible for any content on any external website linked on or to the Infoklikk.no website.