Viktige telefon nummer:

110

112

113

LegevaktStandard belastning for kabler i faste installasjoner 250V og 0,6/1Kv.

  • Oversikten er i hht. IEC 60092-352 og basert på følgende gjennomsnittstemperatur på luften omkring (45°C) og leder temperaturer med maksimalt for isolasjonen på 85°C.
  • Tabellen er ment som en rettledning, men som med alle ting, så bør en sjekke med normgiver eller tilsyn ol. for 100% oppdaterte normer og regler.
Conductor area 1 - core 2 - core 3-4 core
mm2 Amp. Amp. Amp.
1 16 14 11
1,5 20 17 14
2,5 28 24 20
4,0 38 32 27
6,0 48 41 34
10,0 67 57 47
16,0 90 77 63
25,0 120 100 84
35,0 145 125 100
50,0 180 155 125
70,0 225 190 160
95,0 275 236 195
120,0 320 270 225
150,0 365 310 255
185,0 415 355 290
240,0 490 415 345
300,0 560 475 390
400,0 680 - -
500,0 780     
630,0 900    
       
       

 

Forbehold: Alt ovenfor av standarder, retningslinjer, mm. er gitt med basis av alminnelig kjente tekniske håndbøker, allmenn informasjon, og etter beste overbevisning og i god tro, og uten ansvar for mulige feil.


Infoklikk.no

Hjelper deg med å finne ressurser.

Dagens dato:

Infoklikk.no kan ikke på noen måte gjøres ansvarlig for innholdet på eksterne nettsteder som er linket på eller til Infoklikk.no sine sider. / Infoklikk.no - can not be held responsible for any content on any external website linked on or to the Infoklikk.no website.