Viktige telefon nummer:

110

112

113

LegevaktLedermotstand ved 20°C for ledninger og kabler.

Nominelt Kobber Aluminum    Nominelt Kobber Aluminum
tverrsnitt       tverrsnitt    
mm2 ohm/km ohm/km   mm2 ohm/km ohm/km
0,75 24,500     120,00 1,1530 0,253
1,00 18,100     150,00 0,1240 0,206
1,50 12,100     185,00 0,0991 0,164
2,50 7,410     240,00 0,0754 0,125
4,00 4,610 7,410   300,00 0,0601 0,100
6,00 3,080 4,610   400,00 0,0470 0,0778
10,00 1,830 3,080   500,00 0,0366 0,0605
16,00 1,150 1,910   630,00 0,0283 0,0469
25,00 0,727 1,200   800,00 0,0221 0,0367
35,00 0,524 0,868   1000,00 0,0176 0,0291
50,00 0,387 0,641   1200,00 0,0151 0,0247
70,00 0,268 0,443   1600,00 0,0113 0,0186
95,00 0,193 0,320   2000,00 0,0090 0,0149

Listen er med basis fra informasjon hentet fra Nexans.

Forbehold: Alt ovenfor av standarder, retningslinjer, mm. er gitt med basis av alminnelig kjente tekniske håndbøker, allmenn informasjon, og etter beste overbevisning og i god tro, og uten ansvar for mulige feil.


Infoklikk.no

Hjelper deg med å finne ressurser.

Dagens dato:

Infoklikk.no kan ikke på noen måte gjøres ansvarlig for innholdet på eksterne nettsteder som er linket på eller til Infoklikk.no sine sider. / Infoklikk.no - can not be held responsible for any content on any external website linked on or to the Infoklikk.no website.