Viktige telefon nummer:

110

112

113

LegevaktNorske typebetegnelser

Tabell over firebokstavkoden -
Typebetegnelser for kabel til bruk i sterkstrømsanlegg.

Typebetegnelsene som brukes for sterkstrømskabel, består av inntil fire hovedledd.

  • Første hovedledd angir kabelens oppbygning eller type.
  • Annet hovedledd angir hvilken spenning kabelen er konstruert for.
  • Tredje hovedledd angir ledernes antall og tverrsnitt, samt eventuelt ledermateriellets tilstand og oppbygging.

I det følgende er det gitt en tabellarisk oversikt over de viktigste bokstavsymboler som er brukt til å betegne kabelens oppbygning i første hovedledd. En gjør spesielt oppmerksom på at det er bokstavnes plass i rekkefølgen som bestemmer betydningen av bokstaven.

1.bokstav: Isolasjon 2.bokstav: Kappe o.l. 3.bokstav: Armering, skjerm 4.bokstav: Ytre kappe, korr.vern
A   Aluminium (evt. m/korr.vern) Armering (generelt) Asfalt + garn av jute eller polypropylen
B Brannsiker tape + isolasjon Rillet aluminium (evt. m/korr.vern) Stålbånd (2 bånd) Forbedret hydrokarb. bestandighet
C Polykloropen - PCP PCP Ståltrådfletting Forbedret hydrokarb.
D Impregnert papir, dryppfri kabel Aluminium + plast Oljekabelforst. (langs + tvers) Dobbelt jutelag + asfalt
E Polyetylen - PE, Polypropylen - PP PE eller PP Oljekabelforst. (tverrforst.) PE eller PP
F PE eller PP + fyllmasse Fyllkappe / båndering Ståltråd, flat Halvledende PE
G Naturgummi Naturgummi   Naturgummi
H Klorosulf, PE = CSP, Klorert PE = CPE CSP eller CPE Stålbånd + ståltråd CSP eller CPE
I Andre kunststoffer, f.eks. TPE Andre kunststoffer f.eks. TPE Stålbånd (4 bånd) Andre kunststoffer f.eks. TPE
K Papir (ev. m/kordel) Bly Ståltråd, plast- eller gummibelagt  
L Luft + plast (koaks) Al-laminat + plastkappe*) Aluminiumlaminat  
M Ekspandert PE eller PP + fyllmasse Al + plast + stålbånd*) Stålbånd m. spes. magn. egenskaper  
N Impregnert papir, massekabel Polyuretan, Polyester Stål laminat Polyuretan, Polyester
O Impregnert papir, oljekabel Bly + plast Koppertrådfletting  
P Polyvinylklorid - PVC PVC Bronsetrådfletting PVC
Q PVC + tilleggsskikt   Ståltr. + stålbåndspiral Halvledende PVC
R EP - gummi EP - gummi Ståltråd EP - gummi
S Silikongummi Fyllkappe / båndering + konsentrisk leder*) Konsentrisk leder Silikongummi
T Tverrbundet polyetylen - PEX PE + Al.tråd + stålbånd*) Al-tråd + stålbånd PEX
U Etylenvinylacetat - EVA EVA, Vamac - EMA Aluminiumtråd, rund EVA Vamac - EMA
V PVC + skjerm Skjerm (ev. med PVC) Dobbel trådarmering EVA
W PE eller PP + tilleggsskikt   Bæreline  
X   Ingen kappe e.l. Ingen armering e.l.  
Y PE eller PP + skjerm Skjerm (evt. med PE eller PP)    
Z Fluorplast (PTFE, FEP) Fluorplast (PTFE, FEP) Koppertråd Fluorplast (PTFE, FEP)

*Brukes bare når 3. bokstav er opptatt, f.eks. med W.

Informasjonen er opprinnelig hentet med bakgrunn fra Nexans Norway.

Forbehold: Alt ovenfor av standarder, retningslinjer, mm. er gitt med basis av alminnelig kjente tekniske håndbøker, allmenn informasjon, og etter beste overbevisning og i god tro, og uten ansvar for mulige feil.


Infoklikk.no

Hjelper deg med å finne ressurser.

Dagens dato:

Infoklikk.no kan ikke på noen måte gjøres ansvarlig for innholdet på eksterne nettsteder som er linket på eller til Infoklikk.no sine sider. / Infoklikk.no - can not be held responsible for any content on any external website linked on or to the Infoklikk.no website.