Viktige telefon nummer:

110

112

113

LegevaktCenelec - europeisk standard for kabel og ledninger

Typebetegnelsene som vi i stor grad fortsatt bruker, er fra 1958. Firebokstav koder brukes i mange land, men ulempen er at bokstavene er tillagt forskjellig betydning i de forkjellige land. En PFSP her i Norge, vil i Sverige hete AKKI, og i Tyskland vil den hete NYCY.

CENELEC typebetegnelse.

Handel over landegrensene øker behovet for en mer ensartet typebetegnelse. Her har Cenelec en stor oppgave. Cenelec er forkortelse av det franske navnaet på:

 • "Europeisk komité for elektronisk standardisering"

cenelec tabell

Eksempler på hvordan Cenelec normen skal leses:

 • Gammel typebetegnelse = PMH 300/500V
 • H05VV-F3G2,5 hvit
  • H =Harmonisert, 05= 300/500V
  • V = Isolasjonsmateriale - PVC
  • V = Kappemateriale - PVC
  • F = Mangetrådet bevegelig kabel (leder)
  • Antall ledere - her 3 stk.
  • G = En av lederne har gul/grønn isolasjon (Jordleder)
  • 2,5 = Ledertverrsnitt - mm².
 • Gammel typebetegnelse = NMHVO
 • H07RN-F 3G 1,5 (I hht. DIN VDE 0282)
  • H = Harmonisert, 07 = 450/750V
  • R = Natur eller kunstgummi
  • N = Polykloropren (neopren)
  • F = Mangetrådet bevegelig kabel (leder)
  • Antall ledere - her 3 stk.
  • G = En av lederne har gul/grønn isolasjon (Jordleder)
  • 1,5 = Ledertverrsnitt i mm²
 • Gammel typebetegnelse = IFLI 300/500V
 • NO-N05Z1A5Z1H2-U 2X1,5/1,5
  • NO-N = Nasjonal type som ikke er autorisert.
   (NO = Norge)
  • 05 = 300/500V, Z1 = Halogenfri termoplast.
  • A5 = Aluminiumsbånd (I kontinuerlig kontakt med jordlederen).
  • Z1 = Halogenfri termoplast, H2 = Flat, ikke delbar ledning eller kabel.
  • U = Entrådet, rund - glødet kobber.
  • Antall ledere - her 3 stk.
  • X = Ingen av lederne har gul/grønn isolasjon.
  • 1,5 = Ledertverrsnitt i mm²

Forbehold: Alt ovenfor av standarder, retningslinjer, mm. er gitt med basis av alminnelig kjente tekniske håndbøker, allmenn informasjon, og etter beste overbevisning og i god tro, og uten ansvar for mulige feil.


Infoklikk.no

Hjelper deg med å finne ressurser.

Dagens dato:

Infoklikk.no kan ikke på noen måte gjøres ansvarlig for innholdet på eksterne nettsteder som er linket på eller til Infoklikk.no sine sider. / Infoklikk.no - can not be held responsible for any content on any external website linked on or to the Infoklikk.no website.