Viktige telefon nummer:

110

112

113

LegevaktSpørsmål og svar - Ang. Termostater

(Er kun ment som veileder generelt - Kontakt fagfolk ved installasjoner eller spørsmål, der liv, helse og verdier kan stå på spill)

Spørsmål: Hvordan virker en termostat?
Svar: En termostat styres av temperaturen i rommet eller gulvet, eller begge deler samtidig. Termostaten har et relé eller en triac som koblingselement mot belastningen / varmekilden.
Spørsmål: Hvordan virker en varmekabelregulator?
Svar: En varmeregulator arbeider uavhengig av temperaturen. Brukeren bestemmer hvor mye effekt sm skal tilføres varmekilden. Regulatoren kan være sekvens styrt (tidsstyring), eller den kan fungere som en dimmer.
Spørsmål: Hvor mye kan en termostat belastes?
Svar: Termostaten kan belastes som angitt på produktet. Termostatens omgivelsesestemperatur skal være maks 25°C. Dersom termostaten er montert sammen med andre apparater som avgir varme, må belastningen reduseres.
Spørsmål: Hvorfor blir termostaten varm?
Svar: En termostat blir varm fordi det alltid er et effekttap i relé og kobberledere. Temperaturen øker med økende belastning.
Spørsmål: Hvor stor er rekkevidden?
Svar: Maksimalt tillatt temperatur på tilkoblingsklemmene og ledningene er 70°C, og maksimalt tillatt overflatetemperatur på termostaten er 85°C. En termostat er testet og sertifisert i henhold til disse betingelsene.
Spørsmål: Hvordan skal gulvføleren plasseres?
Svar: Gulvføleren må aldri plasseres inntil varmekabelen. Den skal festes midt mellom to kabler, mot gulvets overflate.
Spørsmål: Kan alle gulvfølere benyttes?
Svar: Det finnes mange forskjellige gulvfølere som hver for seg er tilpasset en bestemt termostat. Man må derfor alltid bruke den gulvføleren som passer til termostaten. Gulvfølere kan kontrolleres ved å måle følerens motstand. Gulvføleren til Elko, T2500G har en motstand på 10 kOhm ved 25°C.
Spørsmål: Kan gulvfølere forlenges?
Svar: På enkelte termostater kan gulvføleren forlenges. For Elko termostat kan kabelen forlenges totalt 10mtr. (4mtr. + 6mtr.)
Spørsmål: Hva er dag - nattsenk - funksjon?
Svar: Termostaten T2500 og T2500G (Elko) er laget for ekstern styring av temperatursenkning. Et signal fra eksternt ur kan tilkobles klemmen merket med klokke. Ved hjelp av dette signalet kan temperaturen senkes 4°C.
Spørsmål: Kan termostaten styre transformatorer?
Svar: Termostaten kan styre maks 2,5A induktiv last. Transient vern må kobles over trafoens primærside. Elko har transientvern som kan brukes.
Spørsmål: Kan termostaten styre kontaktoren?
Svar: Termostaten kan styre maks 2,5A induktiv last. Transient vern må kobles over kontaktorens spole. Elko har transient vern som kan brukes.
Spørsmål: Kreves det 2-polet brudd i termostaten?
Svar: Det kreves 2-polet brudd for varmekabler i alle våtrom (bad, vaskerom, snøsmelteanlegg).

Informasjon er opprinnelig hentet med bakgrunn fra Elko AS.

Forbehold: Alt ovenfor av standarder, retningslinjer mm. er gitt med basis av alminnelig kjente tekniske håndbøker, allmenn informasjon, og etter beste overbevisning og i god tro, og uten ansvar for mulige feil.


Infoklikk.no

Hjelper deg med å finne ressurser.

Dagens dato:

Infoklikk.no kan ikke på noen måte gjøres ansvarlig for innholdet på eksterne nettsteder som er linket på eller til Infoklikk.no sine sider. / Infoklikk.no - can not be held responsible for any content on any external website linked on or to the Infoklikk.no website.