Viktige telefon nummer:

110

112

113

LegevaktIndustri stikkontakt hjulet - EN 60309

Fargekoder / Volt / Ampere varianter

  • Dette hjulet viser de forskjellige standard fargevariantene som brukes på industrikontakter.
  • Det dette hjulet viser er sammenhengen mellom farge, Volt, Hvor mange poler / plugger de enkelte industrikontaktene har, samt koblingen til klokkestillinger - hvilke stikk / plugg / apparat og skjøtekontakter som passer sammen.
  • Norm for denne type utstyr: EN 60309-1 / EN 60309-2

small overwiew en 60309 1

 

 

Under her er det lagt ut noen eksempler på stikkontakter, støpsler / plugger, samt apparat kontakter. Da eksempler ofte gir bedre innsikt enn bare teori og tekst.

 

   

 

 
Eksempel på en rundstift plugg: rundstift plugg
Eksempel på en rundstift påvegg stikkontakt: rundstift paavegg_stikkontakt
Eksempel på rundstift skjøtekontakt: rundstift skjoetekontakt
Eksempel på rundstift apparatinntak for vegg: rundstift apparat_inntak_for_vegg

Informasjonen som er brukt her, er opprinnelig fra produsenten - Philip Hauge, som nå er en del av ABB konsernet.

Forbehold: Alt ovenfor av standarder, retningslinjer mm. er gitt med basis av alminnelig kjente tekniske håndbøker, allmenn informasjon, og etter beste overbevisning og i god tro, og uten ansvar for mulige feil.

 

 

 


Infoklikk.no

Hjelper deg med å finne ressurser.

Dagens dato:

Infoklikk.no kan ikke på noen måte gjøres ansvarlig for innholdet på eksterne nettsteder som er linket på eller til Infoklikk.no sine sider. / Infoklikk.no - can not be held responsible for any content on any external website linked on or to the Infoklikk.no website.