Viktige telefon nummer:

110

112

113

LegevaktIP - Tetthetsklassene

 • En mer utførlig forklaring finnes under tabellen, samt også en liten henvisning til amerikansk "Nema standarder".
 • Tabellen henviser til normene: NEK-400 og EN 60529 (Protection against accidental contact, foreign matter and water).

En oversikt over IP tetthetsklassene som blir brukt:

   
   
IP00
 • Ingen berøringsbeskyttelse.
 • Ingen beskyttelse mot faste fremmedlegemer.
 • Ingen beskyttelse mot vann.
IP10
 • Beskyttelse mot stor flateberøring med hånden.
 • Beskyttelse mot store faste fremmedlegemer ≥50mm.
 • Ingen beskyttelse mot vann.
IP11
 • Beskyttelse mot flate berøring med hånden.
 • Beskyttelse mot store faste fremmedlegemer ≥50mm.
 • Beskyttelse mot dryppvann.
IP20
 • Beskyttelse mot berøring med fingrene.
 • Beskyttelse mot mellomstore faste fremmedlegemer ≥12,5mm.
 • Ingen beskyttelse mot dryppvann.
IP21
 • Beskyttelse mot berøring med fingrene.
 • Beskyttelse mot mellomstore faste fremmedlegemer ≥12,5mm.
 • Beskyttelse mot dryppvann.
IP23
 • Beskyttelse mot berøring med fingre.
 • Beskyttelse mot mellomstore faste fremmedlegemer ≥12,5mm.
 • Beskytteles mot sprutvann fra loddrett og skrå retning, helt til 60° over horisontal planet.
IP40
 • Beskyttelse mot berøring med verktøy (metall), tråd o.l. med Ø≥1mm.
 • Beskyttelse mot små faste fremmedlegemer ≥1mm.
 • Ingen beskyttelse mot vann.
IP41
 • Beskyttelse mot berøring med verktøy (metall), tråd o.l. med Ø≥1mm.
 • Beskyttelse mot små faste fremmedlegemer ≥1mm.
 • Beskyttelse mot dryppvann.
IP44
 • Beskyttelse mot berøring med verktøy (metall), tråd o.l. med Ø≥1mm.
 • Beskyttelse mot små faste fremmedlegemer ≥1mm.
 • Beskyttelse mot overspyling fra alle retninger.
IP50
 • Beskyttelse mot berøring med hjelpemidler av enhver art.
 • Beskyttelse mot skadelig nedstøving i den indre del.
 • Ingen beskyttelse mot vann.
IP53
 • Beskyttelse mot berøring med hjelpemidler av enhver art.
 • Beskyttelse mot skadelig nedstøving i den indre del.
 • Beskyttelse mot sprutvann fra loddrett og skrå retning helt til 60° over horisontal planet.
IP54
 • Beskyttelse mot berøring med hjelpemidler av enhver art.
 • Beskyttelse mot skadelig nedstøving i den indre del.
 • Beskyttelse mot overspyling i alle retninger.
IP55
 • Beskyttelse mot berøring med hjelpemidler av enhver art.
 • Beskyttelse mot skadelig nedstøving i den indre del.
 • Beskyttelse mot strålevann fra alle retninger.
IP60
 • Beskyttelse mot berøring med hjelpemidler av enhver art.
 • Fullkommen beskyttelse mot alt støv.
 • Ingen beskyttelse mot vann.
IP65
 • Beskyttelse mot berøring med hjelpemidler av enhver art.
 • Fullkommen beskyttelse mot alt støv.
 • Beskyttelse mot strålevann i alle retninger.
IP66
 • Beskyttelse mot berøring med hjelpemidler av enhver art.
 • Fullkommen beskyttelse mot alt støv.
 • Beskyttelse mot strålevann og sporadiske overflømmelser (for bruk på skipsdekk).
IP67
 • Beskyttelse mot berøring med hjelpemidler av enhver art.
 • Fullkommen beskyttelse mot alt støv.
 • Beskyttelse mot neddykking i vann.
IP68
 • Beskyttelse mot berøring med hjelpemidler av enhver art.
 • Fullkommen beskyttelse mot alt støv.
 • Beskyttelse mot neddykking i vann under trykk (Trykk angis).
   
   

Kapslingsgrad eller IP-klasse / tetthetsklasse som den også er kjent som.

Kapslingsgraden for elektrisk utstyr angir gjenstandens tetthet mot berøring, eller inntrenging av faste partikler og vann. Regelverket følger det vi kaller IP-systemet.

 • IP = International Protection

Definert av IEC og tiltrådt av Norge som gjeldende norsk regelverk. (NEK-400).

I henhold til dette systemet fremgår kapslingsgraden av bokstavene "IP" etterfulgt av 2 tall, for eksempel:

 • IP5X eller IP2X.

I det første tilfellet står X for beskyttelse mot berøring og inntrenging av faste gjenstander eller kroppsdeler. I det andre tilfellet står X for muligheten for skadelig inntrenging av vann. I begge tilfeller gjelder at beskyttelsen er bedre jo høyere tallet er.

Av og til tar normen kun stilling til enten inntrengning av faste legemer eller av vann. I disse tilfellene lar man det manglende siffer bli stående med bokstaven X.

Tilleggsbokstav:

Det hender at har bedre beskyttelse mot berøring enn det kapslingsgraden tilsier. Det kan da tilføyes en tilleggs bokstav, f.eks. IPXXB eller IP10B.

IP10 gir ikke beskyttelse mot fingre, men IP10B gjør det. Dette kan være tilfelle dersom avstanden fra kapslingen til det farlige området inne i utstyret er mer enn 80mm.

Oppstillingen nedenfor redegjør for overnevnte.

     
Tilleggs- bokstav Beskyttelse mot berøring av spennings førende del med: Krav til utførelse
     
A Håndbaken Kule med diameter 50mm. - skal ha tilstrekkelig klaring til farlige deler.
B Finger Leddet test finger med diameter 12mm. og lengde 80mm. - skal ha nok klaring til farlige deler.
C Verktøy Sylindrisk prøvepinne med diameter 2,5mm. og lengde 100mm. - skal ha nok klaring til farlige deler.
D Ledning Sylindrisk prøvepinne med diameter 2,5mm. og lengde 100mm. - skal ha nok klaring til farlige deler.
     

 

Amerikanske standarder - Så kalte "NEMA standarder".

Eksempler på noen av de mest brukte standardene finner du under her:

 

   
   
Nema 1
 • Innendørs bruk med begrenset beskyttelse mot fallende gjenstander og smuss.
 • Indoor use primarily to provide a degree of protection against limited amounts of falling dirt.
Nema 2
 • Innendørs bruk med begrenset beskyttelse mot fallende gjenstander og vann.
 • Indoor use primarily to provide a degree of protection against limited amounts of falling water and dirt.
Nema 3
 • Utendørs bruk med begrenset beskyttelse mot gjenstander, støv (vind), vann og is.
 • Outdoor use primarily to provide a degree of protection against rain, sleet, windblown dust and damage from external ice formation.
Nema 3R
 • Utendørs bruk med begrenset beskyttelse mot gjenstander, regn og is.
 • Outdoor use primarily to provide a degree of protection against rain, sleet, and damage from external ice formation.
Nema 3S
 • Utendørs bruk med begrenset beskyttelse mot gjenstander, støv (vind), regn og is, samt isdannelser.
 • Outdoor use primarily to provide a degree of protection against rain, sleet, windblown dust and to provide for external mechanism when ice laden.
Nema 4
 • Innendørs eller utendørs bruk med beskyttelse mot støv (vind), regn, vannsprut fra vannslange og is.
 • Indoor or outdoor use primarily to provide a degree of protection against windblown dust and rain, splashing water, hose directed water and damage from external ice formation.
Nema 4X
 • Innendørs eller utendørs bruk med beskyttelse mot rust, støv og regn (vind), vannsprut og is.
 • Indoors or outdoor use primarily to provide a degree of protection against corrosion, windblown dust and rain, splashing water, hose directed water, and damage from external ice formation.
Nema 5
 • Kapsling konstruert for innendørs bruk med beskyttelse mot luftbåren støve og dryppende væsker.
 • Enclosure constructed for indoor use to provide a degree of protection to personnel against incidental contact with the enclosed equipment; to provide a degree against falling dirt; against setting airborne dust, lint, fibers, and to provide a degree of protection against dripping and light splashing of liquids.
Nema 6
 • Kapsling til Innedørs eller utendørs bruk hvor det i hovedsak skal beskyttes mot vannsprut fra vannslange og som trenger inn til begrenset dybde. Samt beskyttelse mot eksterne isformasjoner.
 • Enclosure constructed for either indoor or outdoor use to provide a degree of protection to personnel against incidental contact with the enclosed equipment; to provide a degree of protection against falling dirt; against hose directed water and the entry of water during occasional temporary submersion at a limited depth; and that will be undamaged by external formation of ice on the enclosre.
Nema 12 og 12K
 • Innendørs bruk hvor det i hovedsak er ønskelig med beskyttelse mot sirkulerende støv, og objekter som kan falle ned, samt dryppende væsker av ikke korrosiv art.
 • Enclosures constructed (without knockouts) for indoor use to provide a degree of protection to personnel against incidental contact with the enclosed equipment; to provide a degree of protection against falling dirt; against circulating dust, lint, fibers and against dripping and light splashing of liquids.
 • The difference between Nema 12 and Nema 12K, is only that Nema 12K "including enclosures constructed with knockouts".
   
   

NEMA - The National Electrical Manufactures Association - is the organization developed the NEMA ratings. Wich are the standards that define the types of environments in wich an electrical enclosure kan be used.

Please note that while it is possible to compare NEMA ratings and IP ratings, any such comparison is related to protection providing against dust and moisture.

Det er vanskelig å gjøre en direkte sammenligning av disse to standarder, men ofte blir IP65 regnet som sammenligningsbar med NEMA 4, NEMA 4X eller NEMA 12.


Link til / Link to: NEMA


Forbehold: Alt ovenfor av standarder, retningslinjer mm., er gitt med basis av alminnelig kjente tekniske håndbøker, allmenn informasjon og etter beste overbevisning og i god tro, og uten ansvar for mulige feil.

 


Infoklikk.no

Hjelper deg med å finne ressurser.

Dagens dato:

Infoklikk.no kan ikke på noen måte gjøres ansvarlig for innholdet på eksterne nettsteder som er linket på eller til Infoklikk.no sine sider. / Infoklikk.no - can not be held responsible for any content on any external website linked on or to the Infoklikk.no website.