Viktige telefon nummer:

110

112

113

LegevaktHovedgrupper i EL-nummerbanken - 

Et Elnummer består av 7 sifre hvorav de to første sifrene henviser til disse hovedgruppene:

10. Kabler og Ledninger

Alle typer kabler og ledninger, støpemasse m/tilbehør for varmekabel med unntak av wire, kobbertråd og konfeksjonerte produkter.

11. Kabelmuffer og Kabelfordelingsskap

Alle typer kabelmuffer, overgangshoder, endeavslutninger, kabelskritt, kabelmasse og kabefordelingsskap m/tilbehør. Inntaksskap, se gruppe 17.

12. Rør, Tak- og Veggbokser, Koblingsmateriell, Kanalsystemer

Materiell for skjult forlegging, koblingsbokser, koblingsklemmer, pakknipler, stigeledningsklemmer, jordingsklemmer, jordingspunkt, rekkeklemmer, el-lister, kanalsystemer (gulv-vegg), branntetting og grenstaver.

13. Festemateriell, Kablestiger og Kabelrenner

Festemateriell for rør, ledninger og kabel, stift, skruer, festeplugger, rørbeskyttere, festebånd, kabelbroer og armaturskinner m/utstyr.

14. Brytere

Installasjonsbrytere / vendere, hovedbrytere, reguleringsbrytere, kambrytere, sikkerhetsbrytere, effektregulatorer (dimmere), fjernbrytere, urbrytere, ledningsbrytere, brytere for skapmontasje, trappeautomater, lysstyringssystem (Ikke BUS-system) IR-sendere / mottakere, fotoceller, bevegelsesvoktere, releer for styring av lys, komfyrvakter.

15. Stikkontaker, Støpsler mm.

Installasjon / industrikontakter, støpsler, skjøtekontakter, skjøteledninger, kabelvinder, motorvarmesentraler, sentraler for provisoriske anlegg, multikontakter (sterkstrøm), stikkontakter for tavlemontasje, lampestikk-kontakter og SELF - stikkontakter.

16. Sikringsmateriell (Elektro)

Sikringselementer / lokk, patroner, bunnskruer, sikrings- underdeler, glassikringer, elementautomater, overspenningsvern, automatsikringer, jordfeilbrytere, jordfeilvarslere / jordfeilreleer, sikringslister, høyeffektpatroner, betjeningshåndtak, sikringsskillebrytere og søltrådlameller.

17. Sikringsbokser og  - Skap / Sikringsstativer

Inntak og målerskap m/tilbehør, sikringsskap m/tilbehør, installasjonsskap m/målerplass, universalstativer m/tilbehør, småfordelerskap, Cu-lisser og skinner, vibrodempere, vegg gjennomføringer (porselen).

18. Isolasjons- og Loddemateriell, Merkingsutstyr, Krympeslange

Isolasjonsbånd, PVC-bånd, plaststrømper, tetningsmasse, loddetinn / loddepasta, kjemiske væsker for rensing og isolasjon, merkehylser, merkekort, merkenåler, tekstmaskiner, glidemiddel.

20. Kontaktpressingsmateriell og pressverktøy for samme

Termittsveis, kabelsko, skjøtehylser, C-hylser, Endehylser, Gaffelkabelsko, Ovegangshylser AL/CU, Pressbakker, Presskabelsko, Presstang for isolerte- / usiolerte kabelsko, Pressverktøy mm.

24. Plateskap med tilbehør i stål og aluminium

Tavle og skapsystemer m/tilbehør, apparatskap og elektronikkskap m/tilbehør.

25. Skap med tilbehør i silumin og isolerstoff

Tette kapslinger m/tilbehør, Kapslinger i plast, ABS, Polykarbonat, Veggskap i plast mm.

28. Linjemateriell

Stagklemmer, Stolpestag, Streverbeslag, Ståltraverser, Trafoklemmer, Franske treskruer, Trinseklemmer, Universalnøkkel, Varselflagg, Varselnett, Wireklemme, Øyemutter mm.

29. Materiell for innendørs montasje, 12Kv og høyere spenninger

Ikke kjent med at denne gruppen er i praktisk bruk.

30. Glødelampearmaturer, Innendørs (I dag vil tilsvarende typer i LED nok også kunne reg. i denne kategorien.)

Lampeholdere, nipler, tak / vegglamper, pendler, tak / veggbeslag (åpne og tette), skottlamper, kupler og glass, håndlamper, arbeidslamper, strømskinner (sterkstrøm), spotlight, downlight og uplights for glødelamper, ev. erstatninger som er laget i LED versjoner.

31. Glødelampearmatuer, Utendørs. (I dag vil tilsvarende typer i LED nok også kunne reg. i denne kategorien.)

Downlight, Energisøyler, Portarmaturer, Stolpearmaturer, Tak- og veggarmaturer, Tilbehør, Sensorlamper mm.

32. Lyskastere og Effektbelysning

Lyskastere og undervannlyskastere, spot-, down- og uplights m/tilbehør, strømskinner for lav-volt og tilhørende transformatorer og spot- down- og uplights for LED lyskiler..

33. Lysrørarmatur og tilbehør

Baderomsarmaturer, Benkarmaturer, Eksteriørarmaturer, Industriarmaturer, Interiørarmaturer, Kjøkkenarmaturer, Reaktorer, Lyslister, Tilbehør, mm.

35. Armaturer for Natrium-, Metalldamplamper og LED lamper

Vei og gatelysarmaturer, Lyskastere, Parkarmaturer, Standarskap i stål for lampestyring, Utendørsarmaturer, Vegg- og Stolpearmaturer, Veilys armaturer, Tunnelarmaturer, Vandalarmaturer, Forkoblingsutstyr, Tilbehør mm.

36. Stålrørmaster og stolpearmer, Fundamenter

Fundamenter, Stolpeinnsatser, Avskjæringsledd, Gittermaster og Sikringsinnsatser for master, Utliggermaster, Traverser, Veilysmaster, Vegg- og hjørnearmer for armaturer.

37. Glødelamper, Halogenlmaper, LED Lamper

Alle typer glødelamper, halogenlamper, glimlamper, varmelamper, høyfjellsoler, juletrebelysning, reflektorlamper, LED-Lamper og billamper.

38. Lysrør og Damplamper

Alle typer lysrør og damplamper inkl. startere og kompaktlysrør.

40. Elektro motorer

Elektromotorer - (AC) Vekselstrøm- / (DC) Likestrøms motorer, Steppmotorer, Asynkronmotorer, Trommelmotorer, Enfase- / Trefase motorer, Sleperingsmotorer.

41. Startapparater

Kontaktorer, Hjelpereleer, Kontaktorer, Kontaktorkombinasjoner, Mykstartere, Frekvensstyring- og Omformere.

43. Styreorganer, Motorvernbrytere, Effektbrytere

Motorvernbrytere, Effektbrytere, Betjeningsmateriell, Signallamper, Fotoceller og givere for industrielt bruk, Timetellere, Turtallsvakter, Endebrytere og releer.

45. Elektroniske styresystemer (PLS) osv...

Maksimalvoktere, BUS-produkter, (45 400 00-45 999 99), elektroniske signal omformere.

49. Vifter, Varmevifter og Pumper

Tak-, Rom og Kanalvifter, Stasjonære og Transportable varmevifter, Varmluftssperrer, Regulatorer, Romhygrostater.

53. Elektriske kokeapparater

Komfyrer, Bordkomfyrer, Mikrobølgeovner osv..

54. Elektrovarme og Termostater

Varmeovner, Varmelister, Panelovner, Badstuovne m/tilbehør, Takvarmesystemer, Termostater, Elektroniske effektregulatorer, Snøsmelteutstyr, Elementkjøler, Varmefolie.

56. Kjøleskap, Fryseskap og Matbodkjølere m/tilbehør

Kjøleskap, Kombiskap, Fryseskap mm.

57. Vaskemaskiner og Oppvaskmaskiner

Vaskemaskiner, Oppvaskmaskiner, Tørketromler, Sentrifuger.

58. Elektriske husholdningsapparater

Strykejern, Kaffetraktere, Miksere, Støvsugere, Hårtørrere etc., Gjerdeapparater, Ur, Hånd- Hår- og Håndkletørkere.

59. Spesialpakket (Blister-pakket) EL-Materiell for salg over disk

Stikkontakter i enhetspakker, Koblingsmateriell i enhetspakker, Ledninger i enhetspakninger mm.

62. Signalutstyr og Alarmsystemer

Ringemateriell, Sirener, Horn, Batterier, Alarmsystemer, Klokker, Røykdetektorer, Ringeknapper, Ringetransformatorer, Garasjeportåpnere.

63. Signaldistribusjonsanlegg

Kontorsignaler, Personsøkeranlegg, Uranlegg, Lyssignalanlegg, Lydanlegg, Sykesignalanlegg, Bildeanlegg, Porttelefon, Høyttalere, Overvåkningsutstyr.

64. Kommunikasjonsapparater

Telefon, Calling- Data-, Fiber-apparater, Sentraler, Modem, Telefax, Nettverksprodukter, Tranceivere, Radioer mm..

65. Antennemateriell

Antenner m/tilbehør, Antennekontakter, Apparatkabler, Antenneplugger, Fordelere, Connectorer og Satelittmottakings-utstyr.

66. Strømforsyninger, Nødlysanlegg og Transformatorer

Ladelikerettere, Signaltransformatorer, Avbruddsfri-kraft, Nød- og Markeringslys, Transformatorer for halogenbelysning, Batteriladere, Styrestrømstransformatorer.

69. Koblingsmateriell for Tele / Data

Plinter, Kontakter, Kontaktpanelere, Koblingsbokser, Koblingssystemer, Fiberoptikk, Patchkabel, Patchpanel, Overspenningsvern, Tilbehør til Tele- og Datautstyr.

80. Instrumenter

Kjøkkenwattmetere, Tavleinstrumenter, Transportable driftsinstrumenter, Måletransformatorer, Multimetere mm.

82. Målere og Måleromkoblere

Energimålere, KWh målere (Kilowattime målere), Digitale målere.

86. Kondensatorer (Elektro)

Motorkondensatorer, Fasekompenseringskondensatorer, Reguleringsutstyr for fasekompensering.

88. Verktøy

Alle slags verktøy med unntak av pressverktøy som hører under Gr. 20 i EL-nummerbanken.

 


Referanser:

Direkte avskrift fra EFO dokument Rev. 05.2011 - EL-nummerbanken. Med unntak av gr.25, 28, 30, 31, 33, 35, 40, 53, 56, 57 hvor jeg har lagt til erfaringsmessig nøkkelord som også brukes for disse grupperingene.


Infoklikk.no

Hjelper deg med å finne ressurser.

Dagens dato:

Infoklikk.no kan ikke på noen måte gjøres ansvarlig for innholdet på eksterne nettsteder som er linket på eller til Infoklikk.no sine sider. / Infoklikk.no - can not be held responsible for any content on any external website linked on or to the Infoklikk.no website.