Viktige telefon nummer:

110

112

113

LegevaktKabler til motorinstallasjoner med krav til EMC.

Ved valg av kabel til frekvensomformere diskuteres ofte behovet for ulike typer av kabelskjermer med hensyn til EMC.

Kabelskjermen er naturligvis viktig, men det er også viktig å tenke på at kabelskjermen bare fungerer hvis den er riktig tilkoblet. Det er og viktig at det er andre elementer som er avgjørende for en forskriftsmessig korrekt installasjon.

Det første viktige elementet er at leverandøren av det elektroniske utstyret har dokumentasjon og instruksjon vedrørende den elektriske installasjonen. Det kan være valg av kabeltype, samt montasje og avslutning av kabelskjerm.

Det er naturligvis viktig at disse instruksene følges da dette er en av forutsetningene for drift og stabilitet på anlegget, samt at fabrikanten kan garantere at betingelsene for EMC er oppfylt.

Symetrisk overføring er et annet vesentlig element.

Motorkabler skal være 3-leder med jordleder.

1-leder kabel med skjerm er i EMC henseende nesten helt uten virkning.

Avslutninger av kabelskjerm skal foretas i lav-impedans utstyr.

Brytes skjermen ved samling i for eksempel en sikkerhetsbryter eller ved overgang fra fast installasjon til bevegelig kabel, skal samlingen foretas etter høyfrekvensprinsippet.

Litt om høyfrekvensprinsipper:

Frekvens induserer spenning I kabler, dvs at du kan få en endret spenning I kabelen enn hva du ønsker. Dette er uheldig spesielt ved sensitivt utstyr. derav krav til segregering av kabler med forskjellig spennings nivå og kraftnivå/frekvens.

  • Prinsippet er som vist i linken her: LC circuit

De beste kabelavslutninger oppnås ved anvendelse av EMC tilkoblinger hvor skjermen har kontakt 360 grader i koblingen, eller ved at skjermen monteres på bunnplaten i en sikkerhetsbryter med en kabelbøyle rundt kabelen. Separering av strømkretser er en god måte å redusere risiko for elektrisk støy, da overføring av støy reduseres vesentlig med avstanden.

Kabelens generelle egenskaper i forhold til det fysiske miljøet, samt håndtering av kabelen under installasjon har også betydning for oppnåelsen av EMC.

EMC kabler har ofte en kombinasjon av kobberfletting og aluminiumsfolie. Det er viktig at kabelen håndteres korrekt under installasjon, slik at skjermen bevarer tetthet over hele lengden. Bøyes kabelen mer enn tillatt er det stor risiko for at skjermen åpner seg.

Trykk linken her for mer om EMC.

Til bevegelige installasjoner skal det velges kabel med EMC-skjerm som er beregnet til robotter og kabelkjeder. Her velger man en kabel med skjerm, som bevarer stabiliteten under de forutsatte bevegelser og vibrasjoner. Her er det viktig å sikre at skjermkontakten ikke blir skadet eller at kontakten blir forringet ved vri- og trekk- bevegelser i kabelen.

I anlegg med risiko for korrosjon skal man velge kabel som er egnet for bruk i dette miljøet. Det man skal særlig ta hensyn til er at skjermtilkoblingene ikke nedbrytes på lengre sikt.

Dette er kjente forhold i offshore installasjoner da man her benytter tilkoblinger hvor skjermtilkoblingen kan inspiseres i forbindelse med de fastlagte rutinene som er utarbeidet.


Informasjonen er bl.a. hentet med bakgrunn fra Solar Cable samt diverse andre kilder.

Forbehold: Alt ovenfor av standarder, retningslinjer, mm. er gitt med basis av alminnelig kjente tekniske håndbøker, allmenn informasjon og etter beste overbevisning og i god tro, og uten ansvar for mulige feil. 


Infoklikk.no

Hjelper deg med å finne ressurser.

Dagens dato:

Infoklikk.no kan ikke på noen måte gjøres ansvarlig for innholdet på eksterne nettsteder som er linket på eller til Infoklikk.no sine sider. / Infoklikk.no - can not be held responsible for any content on any external website linked on or to the Infoklikk.no website.