Viktige telefon nummer:

110

112

113

LegevaktNormalstrøm av motorer A, avhengig av ytelsen i kw.

De nevnte motorstrømverdier skulle tilsvare de ugunstigste verdier i motorlistene, slik at de kan tjene som underlag ved planlegging.

  Ytelse Likestrøm Trefase strøm       
 Kortsin. motor Sleperings-motor  
KW HK 230V 440V 230V 380V 500V 230V 380V 500V
1 1,4 6,4 3,2 5,2 3 2,4 5,9 3,5 2,6
1,5 2 9,5 4,8 7,5 4,3 3,3 8,5 5 3,7
2 2,7 13 6,5 9,2 5,4 4,1 11 6 4,6
3 4 18 9 14 7,9 6 15 8,2 6,2
4 5,5 24 12 18 10,5 7,6 19 11 8,3
5 7 29 14,5 21 12,5 9 22 13 10
6 8 34 17 26 14,2 11 26 15 11,5
7 9,5 40 20 29 16,5 12,5 29 17 13
8 11 45 22,5 32 19 14 32 19 14
9 12 50 25 36 21 16 36 21 16
10 13,5 56 28 40 23 17,5 40 23 18
12 16,5 66 33 46 27 21 47 27 21
15 20 85 42,5 56 33 26 56 33 26
20 27 110 55 73 43 33 73 43 33
30 40 160 80 110 64 48 110 66 47
40 55 210 110 145 84 64 140 83 62
50 68 260 130 180 107 79 172 100 76
60 82 300 150 210 125 95 200 120 90
70 95 360 180 250 145 110 230 140 105
80 110 400 200 280 160 120 280 155 120
90 125 450 225 305 180 140 305 175 140
100 136 500 250 345 200 150 330 195 145
                   

Listen er med basis fra informasjon hentet fra Nexans.

Forbehold: Alt ovenfor av standarder, retningslinjer mm. er gitt med basis av alminnelig kjente tekniske håndbøker, allmenn informasjon, og etter beste overbevisning og i god tro, og uten ansvar for mulige feil.


Infoklikk.no

Hjelper deg med å finne ressurser.

Dagens dato:

Infoklikk.no kan ikke på noen måte gjøres ansvarlig for innholdet på eksterne nettsteder som er linket på eller til Infoklikk.no sine sider. / Infoklikk.no - can not be held responsible for any content on any external website linked on or to the Infoklikk.no website.