Viktige telefon nummer:

110

112

113

LegevaktHvilke regler gjelder for gavekort og tilgodelapper?

Når det nærmer seg jul, spesielt, men også i andre sammenhenger, så er det tradisjonen tro at problemstillingene melder seg rund gavekort og tilgodelapper. Det kan dreie seg om alt fra utløpsdatoer til om man kan kreve tilgodelappen byttet i kontanter. En ting er sikkert; det kan fort bli dyrt om du ikke kjenner reglene.

Avtalerettslige prinsipper

Et gavekort eller en tilgodelapp er et verdidokument, som gir den som eier det en rettighet hos utstederen. Verdidokumentet reguleres etter såkalte alminnelige avtalerettslige prinsipper. Dette betyr at det må avtale mellom partene hvilke vilkår som skal gjelde, og dette kan eksempelvis gjøres ved synlige oppslag i butikken eller ved påskrift på selve gavekortet eller tilgodelappen. Kunden aksepterer da vikårene når han tar imot verdidokumentet. Typiske vilkår kan være at tilgodelapper ikke kan benyttes på salgsvarer eller andre spesialvarer. Dersom det ikke er satt slike vilkår på forhånd, så kan butikken heller ikke nekte kunden å bruke gavekortet eller tilgodelappen på disse varene.

Alle betingelser må være avtalt før- eller senest ved utstedelse. Dersom de avtalte vikårene ikke står på selve gavekortet eller tilgodelappen, er det butikken som har bevisbyrden for at kunden har fått vilkårene opplyst.

På gavekortet eller tilgodelapper uten utløpsdato, er det en alminnelig foreldelsesfrist på tre år som gjelder. Denne følger av foreldelsesloven. (Link nederst under artikkelen).

Kan restbeløp kreves utbetalt?

En vanlig problemstilling er at en vare som kjøpes sjeldent koster akkurat det samme sm gavekortet eller tilgodelappen er verdt. Mange ønsker da å få utbetalt restbeløpet som står igjen. Her er det også avtalen som regulerer, og dersom ingenting fremgår kan butikken nekte å utbetale restbeløpet i kontanter. Mange butikker vil imidlertid utbetale da de forstår kundens dilemme og gjør små utbetalinger for å yte god kundeservice.

Hva skjer hvis butikken går konkurs eller legger ned?

Når butikken legger ned eller går konkurs, finnes det ingen plass å gå med tilgodelappen eller gavekortet lenger. Dette byr på nye utfordringer for den som sitter med rettigheter i form av slike verdipapirer.

Hvis butikken legger ned uten at det er snakk om konkurs, er ofte verdien tapt. Grunnen til dette er at tilgodelappen eller gavekortet normalt er knyttet til selve virksomheten. Når virksomheten ikke finnes lenger, kan man heller ikke bruke tilgodelappen eller gavekortet lenger. Ved konkurs kan kunden alltids sende krav til konkursboet, men han vil havne bakerst i køen, og sannsynligheten for at han får pengene tilbake er dermed liten.

Lukurativt for butikken - men kanskje ikke for deg.

Det å få byttet en vare eller får en tilgodelapp er et gode som butikken gir kundene sine, og ikke en lovfestet rett kunden har. Denne fleksibiliteten oppleves ofte som god service, og er i mange tilfeller også det.

Det kan likevel være verdt å merke seg at både gavekortet og tilgodelapper ofte er svært lønnsomme for butikkene, og i mange tilfeller mindre lønnsomme for kunden. Butikken er sikret et salg og vil i mange tilfeller oppleve at verdipapiret ikke blir innløst i det hele tatt, eller bare delvist innløst. Etter utløpsfristen kan butikken derfor bokføre dette som ren gevinst på kundens bekostning.

Forfatter av denne artikkelen - Elise Folkvord - Bate boligbyggelag sitt beste råd, og kansje naturlig utifra artikkelens hovedinnhold og sitt ståsted:

  • For julen eller gave generelt - Er nok at pent innpakkede penger er en vel så lur gave som et gavekort. Men om man ønsker å gi et gavekort er det best med et gavekort som ikke går ut på dato, slik som et gavekort på medlemsskap i Bate.
Elise Folkvord Elise Folkvord, Jurdisk sjef, Bate boligbyggelag

Aktuelle lover.


Artikkelen er funnet i bladet "Ditt Bate Nr. 4 - 2016" Utgitt av Bate boligbyggelag.

Pr. dato kan de nås via nettsiden: www.bate.no.

Utvalgte artikler

Husk at også innbruddstyver sjekker Facebook.

5 spørsmål og svar/råd.

Hva bør du gjøre når du skal reise bort?

Les mer …

Noen søketips.

Standardsøk, Katalogsøk.

Vi vil i denne oversikten, etterhvert som vi blir kjent med det, legge inn opplysninger som kan gjøre det litt lettere å søke etter linker, leverandører osv.. 

Les mer …

Infoklikk.no

Hjelper deg med å finne ressurser.

Dagens dato:

Infoklikk.no kan ikke på noen måte gjøres ansvarlig for innholdet på eksterne nettsteder som er linket på eller til Infoklikk.no sine sider. / Infoklikk.no - can not be held responsible for any content on any external website linked on or to the Infoklikk.no website.