Viktige telefon nummer:

110

112

113

Legevakt 

 

MISON®2 - Beskyttelsesgass

Anvendelse

Allround beskyttelsegass for MAG-sveising av alle typer rustrfrie stål. Den egner seg for kortbue, spraybue og pulsbue. MISON®2 reduserer ozondannelsen og bedrer sveisemiljøet.
EN ISO 14175-Z-ArC+NO-2/0,03. Motsvarer - Gruppe:M12
MISON®2 inngår i produktfamilien MISON® Beskyttelsesgasser som er utviklet for å redusere skadelig ozondannelse ved sveising.

Egenskaper:

  • Sammensetning: 98% Ar, 2% CO², <0,03% NO.
  • Det er en ikke helsekadelig gassblanding, men kan fortrenge luft slik at det i lukkede eller dårlig ventilerte rom kan oppstå kvelningsfare.
  • Flaskene leveres i størrelser på 20 og 50 liter og i pakker #12
  • Innholdet utgjør 4, 10 og 120 nm³.
  • Trykk 200 Bar ved 15°C.
  • Ventiltilslutningen er W 24.32 x 1/14"H utv.
  • Flasken er svart med lys grønn skulder.
  • 001 green black
 
MISON® er AGA ABs registrerte varemerke. Denne informasjonen er hentet fra AGA sine nettsider.

Forbehold: Alt ovenfor av standarder, retningslinjer mm. er gitt med basis av alminnelig kjente tekniske håndbøker, allmenn informasjon, og etter beste overbevisning og i god tro, og uten ansvar for mulige feil.

Infoklikk.no

Hjelper deg med å finne ressurser.

Dagens dato:

Infoklikk.no kan ikke på noen måte gjøres ansvarlig for innholdet på eksterne nettsteder som er linket på eller til Infoklikk.no sine sider. / Infoklikk.no - can not be held responsible for any content on any external website linked on or to the Infoklikk.no website.